தமிழறிஞர் மறைமலை அடிகளின் பேரன் ப. சிவகுமாரின்பணியை நிரந்தரம் செய்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

செய்திகள் மாநிலம்

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் தற்காலிகமாகப் பணிபுரியும் தமிழறிஞர் மறைமலை அடிகளின் பேரன் ப. சிவகுமாரின் பணியை நிரந்தரம் செய்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *