‘View Once’ என்ற புதிய வசதி வாட்ஸ் அப்பில் அறிமுகம்

தகவல் மையம் தொழில்நுட்பம் வர்த்தகம்

போட்டோ, வீடியோக்களை ஒருமுறை மட்டுமே பார்க்கும் வகையில் ‘View Once’ என்ற புதிய வசதி வாட்ஸ் அப்பில் அறிமுகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *