தமிழகத்தில் குடும்பத் தலைவிகளுக்கான மாதம் ₹.1000/

செய்திகள் மாநிலம்

தமிழகத்தில் குடும்பத் தலைவிகளுக்கான மாதம் ₹.1000/ ரூபாய் திட்டத்தை ஆகஸ்ட் 15/08/2021 ஆம் தேதி துவங்கி வைக்கிறார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *