அயோத்தியில் ராமர் கோவில் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக வரும் டிசம்பர் 23ம் தேதி திறக்கப்படும்

ஆன்மீகம் செய்திகள் தேசிய செய்திகள்

அயோத்தியில் கட்டப்பட்டு வரும் ராமர் கோவில் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக வரும் டிசம்பர் 23ம் தேதி திறக்கப்படும் என தகவல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *