கொரோனா மூன்றாவது அலையில் கோவைக்கு அதிக பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு

செய்திகள் மாநிலம் மாவட்டம்

கோவையில் கொரோனா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி 48% சதவிதமாக உள்ளதாகவும், சென்னையில் 78% சதவிதமாக உள்ளது.மக்கள் பாதுகாப்புடனும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் – கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரி சித்திக் பதில் கூறியுள்ளார்.கொரோனா மூன்றாவது அலையில் கோவைக்கு அதிக பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதக சித்திக் கூறியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *