உலகின் மிகப்பெரிய விநாயகர் சிலை 129 அடியில்…

ஆன்மீகம் வீடியோக்கள்

உலகின் மிகப்பெரிய விநாயகர் சிலை
129 அடியில் பிரம்மாண்ட வெங்கல முழு உருவ விநாயகர் சிலை
இடம் :- தாய்லாந்து

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *