புதுக்கோட்டையில் கராத்தே சாகசத்தில் ஈடுபட்ட 19 வயது பாலாஜி தீக்காயம் ஏற்பட்டு மரணம் அடைந்தார்.

செய்திகள் மாநிலம் மாவட்டம் விளையாட்டு வீடியோக்கள்

புதுக்கோட்டையில் கராத்தே சாகசத்தில் ஈடுபட்ட 19 வயது பாலாஜி தீக்காயம் ஏற்பட்டு மரணம் அடைந்தார். அவரின் கடைசி திக் …திக்… நிமிடங்கள் பிரத்தியேக வீடியோ கிடைத்துள்ளது… ஒரு விழிப்புணர்வுக்கு மட்டுமே….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *